INSAF LEADERSHIP TEAMS
2013-2015 EXECUTIVE TEAM
Dr. Ramesh C. Paliwal, Ocean Township, NJ  -- President
Dr. Vimal Goyle, Wichita, KS -- Vice President
Dr. Santosh Chokhani, Arlington, VA -- General Secretary
Ms. Padmashri Lad, San Mateo, CA -- Financial Secretary
NEWSLETTER TEAM
Dr. Bhavender Paul Sharma, San Mateo, CA -  Editor
Dr. Santosh Chokhani, Arlington, VA - Co-Editor

WEBSITE AND SOCIAL MEDIA
Dr. Bhavender Paul Sharma, San Mateo, CA
GOLD LEVEL HONOREES
Dr. Ram Chaudhari, Oswego, NY
Dr. Tarun & Dr. Kamal Kothari, Pittsford, NY
Sh. Joginder & Ms. Meera Kundra, Cranbury, NJ
Dr. Ashok & Dr. Hema Varma, Columbus, OH
SILVER LEVEL HONOREES
Dr. Sudershan K. Bhateja, CA
Sh. Sunder & Ms. Vinod Bhatla, Dayton, OH
Ms. Manju & the Late Sh. Bindi Chexal, Cupertino, CA
Dr. Santosh Chokhani, Arlington, VA
Sh. P. & Ms. Shaku Harshavardhana, Marlboro, NJ
Sh. Surinder & Ms. Nirmal Maheshwary, Richardson, TX
Dr. Raj & Ms. Padmashri Lad, San Mateo, CA
Dr. Ravi & Ms. Sunita Manrao, Fremont, CA
Sh. Ashok & Ms. Darshan Mehan, Union City, CA
Dr. Bhavender & Ms, Kathryn Sharma, San Mateo, CA
Sh. Ashok & Ms. Sanju Soni, Blue Bell, PA
Sh. K. & Ms. Lalitha Vasudevan, Bartlesville, OK
LIFE MEMBERS
Dr. Sarwan Aggarwal, Nashua, NH
Sh. Bishan & Ms. Shail Agrawal, Marlboro, NJ
Dr. Brij Agrawal, Salinas, CA
Sh. Dushyant and Ms. Saroj Arab, Wichita, KS
Sh. Pritinder Singh & Ms. Maninder Arora, Danville, CA
Sh. Ajay & Ms. Lyn Bajaj, Littleton, CO
Sh. Arvind & Ms. Sheila Bajaj, New Canaan, CT
Dr. Prem & Ms. Raj Bajaj, Wichita, KS
Sh. Ravi & Ms. Jill Bajaj, Wichita, KS
Sh. Bhim & Dr. Hemlata Bhakoo, Miami, FL
Sh. Neil and Ms. Shannon Bhargava, Wichita, KS
Dr. Sudershan K. Bhateja, California
Sh. Romel Singh & Ms. Tahira Bhullar, Irvine, CA
Dr. Nirmala Bidani, Stone Ridge, NY
Sh. Arun & Ms. Padma Cariappa, Cincinnati, OH
Mr. David Carter & Ms. Marguerite Regan, Wichita, KS
Dr. Amrit and Ms. Shashi Chadha, Springfield, OH
Dr. Ram and Mrs. Raj Chaudhari, Oswego, NY
Sh. Ved & Ms. Rajni Chaudhary, Morganville, NJ
Ms. Manju Chexal, Cupertino, CA
Dr. Santosh Chokhani & Ms. Perviz Walji, Arlington, VA
Dr. Gopal & Ms. Shibani Chotani, Cupertino, CA
Sh. Amarjit Singh & Ms. Rajesh Dandona, Fairfield, CA
Mr. Darwin & Ms. Wizie Eads, Wichita, KS
Dr. Baljit Singh & Ms. Sharan Gambhir, Netherlands
Sh. Om and Ms. Veena Garg, Rocky River, OH
Dr. Krishan & Dr. Vimal Goyle, New York City, NY
Sh. Rajeev Goyle, Wichita, KS
Sh. P. & Shaku Harshavardhana, Marlboro, NJ
Indian Students Association, Wichita State U., Wichita, KS
Sh. Neeraj & Ms. Shu Han Jaggi, White Plains, NY
Sh. Ashok & Ms. Neelam Jain, Ocean, NJ
Sh. Kulwinder Jaswal, Wichita, KS
Sh. Keshyap & Ms. Abhilasha Joshi, Carmel, IN
Dr. Pawan & Ms. Lalita Kahol, Pittsburg, KS
Sh. Puneet Kakkar, Cerritos, CA
Sh. Ram Kakkar, Cerritos, CA
Sh. K. Kumar & Ms. Sudesh Kapur, West Orange, NJ
Dr. Suresh (Raju) & Mrs. Keshavanarayana, Wichita, KS
Sh. Shankar & Dr. Asawari Khadye, Clovis, CA
Sh. Gyan Chand & Ms. Manorama Khicha, Wichita, KS
Dr. Chandrasekhar Kota, Overland Park, KS
Dr. Tarun & Dr. Kamal Kothari, Pittsford, NY
Dr. Krishna K. Krishnan, Wichita, KS
Sh. Vinayak and Ms. Anuradha Kulkarni, Cincinnati, OH
Dr. Arun Kumar, Wichita, KS
Sh. Vinod & Ms. Kiran Kumar, Millstone Township, NJ
Sh. Joginder & Ms. Meera Kundra, Cranbury, NJ
Dr. Pushkraj & Ms. Padmashri Lad, San Mateo, CA
Sh. Vis & Ms. Rajini Madhavan, Wichita, KS
Sh. Surinder & Ms. Nirmal Maheshwary, Canton, OH
Dr. Vinod & Ms. Parveen Makhija, New Albany, OH
Sh. P. K. & Ms. Suresh Malhotra, Sunbury, OH
Sh. Rishi & Ms. Margarita Malhotra, Dallas, TX
Ms. Aruna Marathe, Palo Alto, CA
Sh. Balbir & Ms. Treeva Mathur, Wichita, KS
Sh. Arun & Ms. Geeta Mehan, Mason, OH
Sh. Ashok & Ms. Darshan Mehan, Union City, CA
Sh. Debasish & Ms. Monisha Mishra, Corning, NY
Sh. Shreedhar & Ms. Padma Murthy, Cincinnati, OH
Dr. Soma & Ms. Parvathi Murthy, West Windsor, NJ
Sh. Om Parkash & Ms. Naresh Nagpal, Bedford, TX
Dr. Mahendra & Ms. Jyoti Nanavati, Rochester, NY
Sh. Pankaj Nanavati, Cupertino, CA
Dr. Yash Nandan, Princeton, NJ
Mr. Dean & Ms. Anita Newton, Prairie Village, KS
Sh. Rajiv & Ms. Saloni Paliwal, Snoqualmie, WA
Dr. Ramesh & Ms. Pratibha Paliwal, Ocean, NJ
Sh. Suresh & Ms. Savita Paliwal, Monmouth Jct., NJ
Sh. Shivendra and Ms. Richa Pandey, Colts Neck, NJ
Sh. Ramesh & Ms. Jyoti Patel, Pittsford, NY
Dr. Ravi and Ms. Vandana Pendse, Wichita, KS
Dr. A.J. & Ms. Thankamma Poulose, Belmont, CA
Dr. Prakash V. & Dr. Parula Raghavan, Wichita, KS
Sh. Ranga and Bhanu Raghavan, Bellbrook, OH
Dr. Atul & Dr. Ann Rai, Wichita, KS
Dr. Prakash & Ms. Bharati Ramanan, Wichita, KS
Dr. Hemanth & Ms. Geeta Reddy, Wichita, KS
Dr. Pavan S. Reddy, Wichita, KS
Dr. Ashok & Ms. Usha Sachdev, Newark, DE
Dr. Rakesh Saini, Whitehouse Station, NJ
Dr. Sadhana S. Samant, Belmont, CA
Sh. Raj Shaida, Union, KY
Sh. Bipin Shah, Duluth, GA
Sh. Subhash & Ms. Meeta Shah, Wichita, KS
Sh. Ajay & Ms. Suman Sharma, Randolph, NJ
Dr. Bhavender Paul & Ms. Kathryn Sharma, San Mateo, CA
Sh. Kailash C. & Ms. Savitri Sharma, Bronx, NY
Sh. Raj Narayan Sharma, Wichita, KS
Sh. Satish & Ms. Uma Sharma, Richardson, TX
Sh. Shiam Sunder Sharma, Lucknow, UP, India
Sh. Vikram & Ms. Anu Sharma, Galena, OH
Dr. Jayram & Ms. Shashikala Shetty, Pleasanton, CA
Dr. Manoj Kumar & Maneesha Shrivastav, San Ramon, CA
Sh. Ashok & Ms. Sanju Soni, Blue Bell, PA
Sh. Chani Sra, New Canaan, CT
Dr. Ashok & Dr. Hema Varma, Columbus, OH
Dr. Sanjay & Dr. Sangya Varma, Princeton, NJ
Sh. Sriraj & Ms. Pushpa Varma, Columbus, OH
Sh. Vijay & Ms.Laxmi Varma, Piscataway, NJ
Sh. Rajesh & Ms. Ritu Verma, Wichita, KS
Sh. K. Vasudevan, Bartlesville, OK
Dr. Raja Wusirika, Painted Post, NY
Sh. Anop & Ms. Renuka Vora, Rochester, NY
VALUED SERVICE FROM PAST INSAF  LEADERSHIP TEAMS
2015-2017 BOARD OF DIRECTORS
Dr. Ramesh C. Paliwal, Ocean Township, NJ  -- Chairman & President
Ms. Padmashri Lad, San Mateo, CA -- Vice President Finance
Dr. Santosh Chokhani, Arlington, VA --  Vice President Communications
Dr. Vimal Goyle, New York, NY -- Director
Sh. Joginder Kundra, Cranbury, NJ -- Director
Dr. P. Harshavardhana, Marlboro, NJ -- Director
Sh. Rajesh Verma, Wichita, KS -- Director
2011-2013 EXECUTIVE TEAM
Dr. Prem N. Bajaj, Wichita, KS  -- President
Dr. P. Harshavardhana, Marlboro, NJ -- Vice President
Dr. Suresh Keshavanarayana, Wichita, KS -- General Secretary
Ms. Padmashri Lad, San Mateo, CA -- Financial Secretary
2009-2011 EXECUTIVE TEAM
Dr. Prem N. Bajaj, Wichita, KS  -- President
Dr. Ashok K. Sachdev, Newark, DE -- Vice President
Dr. P. Harshavardhana, Marlboro, NJ -- General Secretary
Sh.. K. Kumar Kapur, West Orange, NJ -- Financial Secretary
2007-2009 EXECUTIVE TEAM
Dr. Soma Murthy, West Windsor, NJ  -- President
Dr. Ashok K. Sachdev, Newark, DE -- Vice President
Dr. P. Harshavardhana, Marlboro, NJ -- General Secretary
Sh.. K. Kumar Kapur, West Orange, NJ -- Financial Secretary
2005-2007 EXECUTIVE TEAM
Dr. Soma Murthy, West Windsor, NJ  -- President
Dr. Ashok K. Sachdev, Newark, DE -- Vice President
Dr. P. Harshavardhana, Marlboro, NJ -- General Secretary
Sh.. K. Kumar Kapur, West Orange, NJ -- Financial Secretary
2003-2005 EXECUTIVE TEAM
Sh. P. K. Malhotra, Dayton, OH  -- President
Dr. Prem N. Bajaj, Wichita, KS -- Vice President
Dr. Soma Murthy, West Windsor, NJ -- General Secretary
Sh.. K. Kumar Kapur, West Orange, NJ -- Financial Secretary
2001-2003 EXECUTIVE TEAM
Sh. P. K. Malhotra, Dayton, OH  -- President
Dr. Pawan Kahol, Wichita, KS -- Vice President
Dr. Ramesh Paliwal, Ocean, NJ -- General Secretary
Sh.. K. Kumar Kapur, West Orange, NJ -- Financial Secretary
1999-2001 EXECUTIVE TEAM
Sh. P. K. Malhotra, Dayton, OH  -- President
Dr. Prem Bajaj, Wichita, KS -- Vice President
Dr. Ramesh Paliwal, Ocean, NJ -- General Secretary
Sh.. K. Kumar Kapur, West Orange, NJ -- Financial Secretary
1997-1999 EXECUTIVE TEAM
Sh. P. K. Malhotra, Dayton, OH  -- President
Dr. Prem Bajaj, Wichita, KS -- Vice President
Dr. Soma Murthy, West Windsor NJ -- General Secretary
Sh.. K. Kumar Kapur, West Orange, NJ -- Financial Secretary
1995-1997 EXECUTIVE TEAM
Sh. P. K. Malhotra, Dayton, OH  -- President
Sh. Vijay Bajaj, Mississauga, ONT -- VP and Canadian Affairs
Sh. Vinod Bansal, Edison, NJ -- General Secretary
Sh.. K. Kumar Kapur, West Orange, NJ -- Financial Secretary
1989-1995 EXECUTIVE TEAMS

Information currently not available
1987-1989 EXECUTIVE TEAM
Dr. Ramesh Paliwal, Ocean, NJ  -- President
Sh. Sujan Gulati, Lake Jackson, TX -- Vice President
Harmohinder Jeet Singh Sodhi, Nepean, ONT -- General Secretary
Dr. Baljit Singh Gambhir, Houston, TX -- Financial Secretary
1985-1987 EXECUTIVE TEAM
Sh. Virinder (Bindi) Chexal, Cupertino, CA  -- President
Sh. Sujan Gulati, Lake Jackson, TX -- Vice President
Dr. Santosh Chokhani, Arlington, VA -- General Secretary
Dr. Ramesh Paliwal, Ocean, NJ -- Financial Secretary
1983-1985 EXECUTIVE TEAM
Sh. Virinder (Bindi) Chexal, Cupertino, CA  -- President
Sh. Sujan Gulati, Lake Jackson, TX -- Vice President
Dr. Santosh Chokhani, Arlington, VA -- General Secretary
Dr. Ramesh Paliwal, Ocean, NJ -- Financial Secretary
1981-1983 EXECUTIVE TEAM
Ms. Amrit Kaur Khosla, Gloucester, ONT  -- President
Sh. Virinder (Bindi) Chexal, Cupertino, CA -- Vice President
Sh. P. K. Malhotra, Mechanicsburg, PA -- General Secretary
Dr. Ramesh Paliwal, Ocean, NJ -- Financial Secretary
1978-1981 EXECUTIVE TEAM
Sh. Vinod Bansal, Edison, NJ  -- President
Ms. Amrit Kaur Khosla, Gloucester, ONT -- Vice President
Dr. Santosh Chokhani, Arlington, VA -- General Secretary
Sh. Virinder (Bindi) Chexal, Cupertino, CA -- Financial Secretary
1975-1978 EXECUTIVE TEAM
Dr. Santosh Chokhani, Arlington, VA -- President
Sh. Satish K. Sharma, Richmond, TX-- Vice President
Dr. Inder Jet Paika, Hull, MA-- General Secretary
Ms. Kathryn A. Sharma, Piscataway NJ/Lindley NY -- Finan Secretary
1972-1975 FIRST EXECUTIVE TEAM
Dr. Sudershan K. Bhateja -- President
Sh. Ashok K. Mehan, Newark, CA -- Vice President
Dr. Bhavender Paul Sharma, Piscataway, NJ -- General Secretary
Sh. P. K.Malhotra, Mechanicsburg, PA -- Financial Secretary